Hörle Herrgård

Hörle Herrgård – ett unikt kulturarv från 1746

Alldeles intill Lagan ligger Hörle Herrgård. Byggnaden är 270 år och den enda äldre och bevarade herrgården uppförd i sten i Jönköpings län, och ett förnämt bevarat minne från Taberg bergslags storhetstid. Herrgården har under de senaste åren genomgått en omsorgsfull och påkostad restaurering, men står nu klar att åter börja användas för t.ex. mindre konferensgrupper, kulturevenemang, festarrangemang och B&B-övernattningar. Herrgården är belägen 8 km norr om Värnamo 65 km söder om Jönköping. Kontakta oss med dina idéer eller frågor!