Hörle Herrgård är ritad av samtidens skickligaste arkitekter

Exteriören är sen-karolinsk klassicism och interiören rokoko. Männen bakom är samtidens skickligaste arkitekter, stadsarkitekt och stadsingenjör Bengt Wilhelm Carlberg, Göteborg och överintendent Carl Hårleman, Stockholm. Herrgården är en putsad tegelbyggnad och avviker därmed från byggnadstraditionen i resten av länet, då man vanligen valde att använda trä som byggnadsmaterial.
Planen är klassisk med utskjutande sal i mitten och två fullständiga bostadssviter. Interiören berikas av en marmorerad sal, rum med skurna boaseringar och 19 enastående dörröverstycken, målade av den kände konstnären, hovmålare Johan Pasch, Stockholm.
Exteriören får sin särprägel genom kraftigt mittparti, pilastrar, praktfull fritrappa och den järnvitriolgula fasaden.
Byggnaden är 36 m lång och 18 meter bred där flyglarna sticker ut. Under hela huvudvåningen ligger en souterrainvåning, där de olika rummens tak har kryssvalv och transversalbågar. Byggnadens övervåning inrymmer sovrum och toalett. Hörle Herrgård blev byggnadsminnesförklarad 1992.
Dörröverstycken, målade av hovmålare Johan Pasch, Stockholm.

Huvudvåningens planlösning

 1. Förstugan
 2. Stora salen (Salongen)
 3. Grevinnans förmak (Röda förmaket)
 4. Grevinnans sängkammare (Sängkammaren)
 5. Grevinnans kabinett (Gröna förmaket)
 6. Porslinsköket (Yttre förmaket)
 7. Lilla förmaket (Kabinettet)
 8. Gröna gästkammaren (1900-talet serveringsrum för Stora matsalen)
 9. Matsalen (Salen)
 10. Stora gröna gästkammaren
 11. Hans Excellence Sängkammare (Grevens rum)
 12. Hans Excellence Cabinett (Biblioteket)
 13. Mademoiselles kammare (Blå gästrummet)